Kommunikációs szándékokra vonatkozó fejlesztési követelmények

(aláhúzva szerepelnek a 7-8. évfolyamokon belépő új követelmények)

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, köszönet és arra reagálás, bemutatkozás és bemutatás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok, személyes levélben megszólítás, elbúcsúzás, engedélykérés, német magántanár budapest ár ft

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség: csodálkozás,

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménykérés  és  arra  reagálás,     valaki  igazának elismerése / el  nem   ismerése, egyetértés / egyet   nem   értés, tetszés / nem tetszés, akarat,   kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, terv,némettanár xix ker ár ft

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, tudás/nem tudás, bizonyosság, bizonytalanság,ungarisch privatunterricht budapest

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés, tiltás, felszólítás, javaslat és arra reagálás, meghívás, kínálás és arra reagálás,orosz nyelvoktatás kispest ár ft

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés, nem értés, betűzés kérése, betűzés, felkérés lassúbb, hangosabb beszédre,üzleti orosz tanfolyam 19. ker ár ft

Fogalomkörök / Nyelvtan

(A nyelvtani anyag részletezését lásd az éves tananyagbeosztásoknál!)photoshop magántanár kispest

- cselekvés, létezés, történés kifejezése

- birtoklás kifejezése

- térbeli és időbeli viszonyoknémet tanár xx ker

- függő beszéd

- mennyiségi és minőségi viszonyok

- esetviszonyok

- logikai viszonyok

- modalitás

- szövegösszetartó elemekorosz tanár ix. ker

Készségfejlesztés - követelmények a 8. évfolyam végére (aláhúzva szerepelnek a 7-8. évfolyamokon belépő új követelmények)

Hallott szöveg értése:

A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol, jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért, jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr, ennek lényegét megérti, ebben ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkezteti, a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti,

Beszédkészség:

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol, egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, eseményeket elmesél: megértési probléma esetén segítséget kér, egyszerű párbeszédben részt vesz, fenntartja a beszélgetést, új témát kezdeményez,

Olvasott szöveg értése:

jórészt ismeri nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti, ebben fontos információt megtalál, ebben ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkezteti, ebben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti,

Íráskészség:

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír,

Wir hoffen, dass Sie Freude haben werden an den Diskussionen über die Themen im vorliegenden Buch, dass Sie neue Einsichten in Ihr berufliches Handeln gewinnen und dass Sie das alles mit Vergnügen und Gewinn tun!

Bildungs-ABC

Ergänzend zu den Stichwörtern im Glossar [S. 220ff.] finden Sie hier wichtige Begriffe des deutschen Schulsystems und der deutschen Bildungspolitik.

Abitur, die Abschlussprüfung am Gymnasium. Mit dem Abitur bekommt man die Berechtigung, an einer Universität zu studieren.

Beratungslehrer, der

Lehrer, die Schüler bei Lernschwierigkeiten, Schullaufbahn- und Berufsentscheidungen beraten. Sie sind ebenso Ansprechpartner für Kollegen und Eltem.

Berufsschule, die

Die Berufsschule wird von Jugendlichen besucht, die die allgemeine Schulpflicht vollendet haben und sich in einem Beruf ausbilden lassen. An einem Betrieb machen sie eine Lehre und gehen gleichzeitig in die Berufsschule (duales System). Der Unterricht findet normalerweise an 1-2 Tagen in der Woche statt.

Bildungsstandards, die

Bildungsstandards sind Vorgaben für die Steuerung von Bildungssystemen. Sie legen fest, welche Kompetenzen Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe mindestens erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können. So kann überprüft werden, ob die angestrebten Kompetenzen tatsächlich erworben wurden, bzw. wie viele Schüler sie besitzen. Sie sollen eine allgemeine Vergleichbarkeit ermöglichen.

DaZ

Abkürzung für Deutsch als Zweitsprache. lm Unterschied zu Deutsch als Fremdsprache wird DaZ verwendet, um die Sprache zu bezeichnen, die nichtdeutsche Schüler lernen müssen, wenn sie in Deutschland in die Schule gehen und dort dem deutschsprachigen Unterricht folgen müssen.

Didaktik, die

Didaktik ist im Allgemeinen die Wissenschaft des Lehrens und Lernens. In der Schule bezeichnet Didaktik die Theorie des Unterrichts.

Duales System, das